Discussion:
Bytte av låssylinder i leid leilighet
(too old to reply)
Nina
2004-08-15 19:47:49 UTC
Permalink
Leier ut leiligheten min i en blokk. Leietaker har mistet nøklene og
skiftet låssylinder. Når jeg flytter inn igjen, vil jeg ha ny sylinder
og nye nøkler og alle kostnader dekket til evt nye systemnøkler til
blokken. Hvordan går jeg frem? Har ikke depositum.
Krister Slettebø
2004-08-15 20:25:06 UTC
Permalink
Post by Nina
Leier ut leiligheten min i en blokk. Leietaker har mistet nøklene og
skiftet låssylinder. Når jeg flytter inn igjen, vil jeg ha ny sylinder
og nye nøkler og alle kostnader dekket til evt nye systemnøkler til
blokken. Hvordan går jeg frem? Har ikke depositum.
Kanskje kunne du sendt et brev med en gang hvor du ber om erstatning for å
tap av låssylinder, finn ut hva en ny koster og krev henne for det nå.

Se ellers mitt svar til "Teodor Felgen" om manglende betaling om hvordan
få inn enkle pengekrav.
Juristfirmaet Claes Zangenberg
2004-08-15 22:59:22 UTC
Permalink
Post by Nina
Leier ut leiligheten min i en blokk. Leietaker har mistet nøklene og
skiftet låssylinder. Når jeg flytter inn igjen, vil jeg ha ny sylinder
og nye nøkler og alle kostnader dekket til evt nye systemnøkler til
blokken. Hvordan går jeg frem? Har ikke depositum.
Hvis leietaker allerede har erstattet skaden, forstår jeg ikke problemet.
Jeg kan heller ikke se hvordan du skulle kunne vinne frem med et krav
ettersom det ikke foreligger et tap som kan kreves erstattet. Det er mulig
jeg misforsto innlegget...
Nina
2004-08-16 01:14:23 UTC
Permalink
Post by Juristfirmaet Claes Zangenberg
Post by Nina
Leier ut leiligheten min i en blokk. Leietaker har mistet nøklene og
skiftet låssylinder. Når jeg flytter inn igjen, vil jeg ha ny sylinder
og nye nøkler og alle kostnader dekket til evt nye systemnøkler til
blokken. Hvordan går jeg frem? Har ikke depositum.
Hvis leietaker allerede har erstattet skaden, forstår jeg ikke problemet.
Jeg kan heller ikke se hvordan du skulle kunne vinne frem med et krav
ettersom det ikke foreligger et tap som kan kreves erstattet. Det er mulig
jeg misforsto innlegget...
Jeg vet ikke hvor mange nøkler som har blitt laget til den nye
sylinderen, og vil derfor ha ny sylinder.
Jeg vet heller ikke om borettslaget kommer til å trenge nye systemnøkler
til felles dører når de første forsvant.
Juristfirmaet Claes Zangenberg
2004-08-16 01:44:14 UTC
Permalink
Post by Nina
Jeg vet ikke hvor mange nøkler som har blitt laget til den nye
sylinderen, og vil derfor ha ny sylinder.
Har forståelse for det. Tenkte bare at du ikke hadde noen garanti for hvor
mange kopier som var laget av tidligere nøkkel heller. Generelt er det
regnet som akseptabelt for en leieboer å erstatte skadede deler, fremfor
fradrag i depositum eller direkte krav om erstatning.
Anonym
2004-08-16 13:25:01 UTC
Permalink
On Mon, 16 Aug 2004 03:44:14 +0200, "Juristfirmaet Claes Zangenberg"
Post by Juristfirmaet Claes Zangenberg
Post by Nina
Jeg vet ikke hvor mange nøkler som har blitt laget til den nye
sylinderen, og vil derfor ha ny sylinder.
Har forståelse for det. Tenkte bare at du ikke hadde noen garanti for hvor
mange kopier som var laget av tidligere nøkkel heller. Generelt er det
regnet som akseptabelt for en leieboer å erstatte skadede deler, fremfor
fradrag i depositum eller direkte krav om erstatning.
For å få kopiert en systemnøkkel er det ganske strenge regler.. Så
sant de er overholdt vet man til enhver tid hvor mange eksemplarer det
er lagd.
Krister Slettebø
2004-08-16 16:57:17 UTC
Permalink
On Mon, 16 Aug 2004 03:44:14 +0200, Juristfirmaet Claes Zangenberg
Post by Juristfirmaet Claes Zangenberg
Post by Nina
Jeg vet ikke hvor mange nøkler som har blitt laget til den nye
sylinderen, og vil derfor ha ny sylinder.
Har forståelse for det. Tenkte bare at du ikke hadde noen garanti for hvor
mange kopier som var laget av tidligere nøkkel heller. Generelt er det
regnet som akseptabelt for en leieboer å erstatte skadede deler, fremfor
fradrag i depositum eller direkte krav om erstatning.
Men siden det i dette tilfeller gjelder en lås burde vel leiletakeren
forhørt seg med eier før man installert en ny fast lås slik at eier kan ha
kontroll på nøkler.

- Krister
Jon Haugsand
2004-08-16 08:58:11 UTC
Permalink
Post by Nina
Jeg vet ikke hvor mange nøkler som har blitt laget til den nye
sylinderen, og vil derfor ha ny sylinder.
Jeg vet heller ikke om borettslaget kommer til å trenge nye
systemnøkler til felles dører når de første forsvant.
Du har heller ikke kontroll på kopierte nøkler uansett. Derfor er det
ikke forskjell her. Jeg vet om noen utleiere som alltid skifter
låsesylinder når leieboer flytter ut. Du bør kanskje sjekke med
borettslaget om det er systemnøkler i virke.
--
Jon Haugsand
Dept. of Informatics, Univ. of Oslo, Norway, mailto:***@ifi.uio.no
http://www.ifi.uio.no/~jonhaug/, Phone: +47 22 85 24 92
Bjørnar Løseth
2004-08-16 09:07:07 UTC
Permalink
Spørsmål til Nina. Var tidligere sylinder i leiligheten en systemsylinder?
--
Bjørnar
-------
"Love's golden arrow at her should have fled,
not death's ebon dart to strike her dead."
-------
bjornarpunktumlosethgrisehalehjemmeprikkno
Nina
2004-08-16 17:06:27 UTC
Permalink
Post by Bjørnar Løseth
Spørsmål til Nina. Var tidligere sylinder i leiligheten en systemsylinder?
Jeg vet ikke, men er det ikke det det heter når det er nummer på
nøklene og du ikke får kopiert dem sånn uten videre?
Bjørnar Løseth
2004-08-16 17:32:51 UTC
Permalink
Post by Nina
Jeg vet ikke, men er det ikke det det heter når det er nummer på
nøklene og du ikke får kopiert dem sånn uten videre?
Det stemmer.

Dersom den første sylinderen var ein systemsylinder, vil eg tru at
nøkkelen til leiligheten passa til både leiligheten og fellesdøra inn i
oppgangen. Dersom denne nøkkelen er vekke, er det lite truleg at det går
an å lage ein sylinder til fellersdøra som utelukkar berre den tapte
nøkkelen (dette må den som har rekvisisjonsrett på systemet finne ut,
dersom dei har fått vite kva som er problemet ;-) )

Normalt vil dette bli løyst av ein ekstra nøkkel til bebuarane på ein
sylinder på sperra profil (der det heller ikkje er mulig å kopiere
nøkkelen utan rett underskrift på rekvisisjon).

Ein ny sylinder med nøklar på ein standard profil (der kven som helst kan
kopiere nøklane) kan du sikkert få for rundt 4-500 kr, alt etter kva
låsesmed du vitjar.

Evt. kan vaktmester sikkert hjelpe med ein ny systemsylinder (slik at
leietakarane ikkje kan kopiere nøklane utan at du har kontroll med kor
mange kopiar det fins).

Alle desse tinga kan du finne ut av ved å ringe til ein lokal låsesmed.

Å få kompensasjon frå den noverande leigetakaren er vel heller vanskelig
når du ikkje har ordna med depositum.
--
Bjørnar, som tilfeldigvis jobbar i ei låsbedrift...
-------
"Love's golden arrow at her should have fled,
not death's ebon dart to strike her dead."
-------
bjornarpunktumlosethalfakrøllhjemmepunktumno
Anonym
2004-08-16 13:25:33 UTC
Permalink
Post by Jon Haugsand
Post by Nina
Jeg vet ikke hvor mange nøkler som har blitt laget til den nye
sylinderen, og vil derfor ha ny sylinder.
Jeg vet heller ikke om borettslaget kommer til å trenge nye
systemnøkler til felles dører når de første forsvant.
Du har heller ikke kontroll på kopierte nøkler uansett. Derfor er det
ikke forskjell her. Jeg vet om noen utleiere som alltid skifter
låsesylinder når leieboer flytter ut. Du bør kanskje sjekke med
borettslaget om det er systemnøkler i virke.
Dersom den tidligere sylinderen var en del av et nøkkelsystem har man
kontroll på hvor mange nøkler det var lagd.
Jon Haugsand
2004-08-16 13:37:53 UTC
Permalink
Post by Anonym
Dersom den tidligere sylinderen var en del av et nøkkelsystem har man
kontroll på hvor mange nøkler det var lagd.
Hva mener du med "nøkkelsystem"? At det er kontroll på nøkler og
ditto kopiering, såkalte nummererte nøkler? Eller at det finnes
låsesylindere med mer eller mindre universalnøkler til? Skal innrømme
at jeg ikke har truffet slike universalnøkkelsystemer uten at det har
vært kopieringskontroll, men det forhindrer ikke at slikt faktisk
finnes.
--
Jon Haugsand
Dept. of Informatics, Univ. of Oslo, Norway, mailto:***@ifi.uio.no
http://www.ifi.uio.no/~jonhaug/, Phone: +47 22 85 24 92
E Hallstensen
2004-08-16 18:26:48 UTC
Permalink
Post by Jon Haugsand
Post by Anonym
Dersom den tidligere sylinderen var en del av et nøkkelsystem har man
kontroll på hvor mange nøkler det var lagd.
Hva mener du med "nøkkelsystem"? At det er kontroll på nøkler og
ditto kopiering, såkalte nummererte nøkler? Eller at det finnes
låsesylindere med mer eller mindre universalnøkler til? Skal innrømme
at jeg ikke har truffet slike universalnøkkelsystemer uten at det har
vært kopieringskontroll, men det forhindrer ikke at slikt faktisk
finnes.
Det finnes låsesystemer uten nøkkelkontroll, men disse er meget uvanlige i
Norge. Det heter fra bla TrioVing at det skal ikke lages slike systemer, pga
alle ulemper som er. I USA er slike systemer mye vanligere.

Løsningen på det opprinnelige problemet, løser vi vanligst slik:
Leililigheten med manglende nøkkel får ny eller omlagt sylinder. Det lages
nye nøkler til denne sylinderen.+ev bod eller postkasse. Ytterdør og ev
andre fellesrom legges ev om slik at nye nøkler passer.

Dessverre er de ofte vanskelig å utelukke den mistede nøkkelen. Løsningen er
enten å leve med problemet, leilighetene har egen lås. Eller å skifte
ytterdørssylinderen til en sperret profil. Alle i blokken må ha en ekstra
nøkkel til ytterdør og ev andre felles dører. Sistnevnte kan være dyrt og
"plager" de andre.
Første løsning er den vanligste. Det er også forskjell på hvor nøkkel er
mistet. Ligger den på havets bunn er det mindre "farlig" enn om den er
stjålet fra veske med navn og adresse.

Når det gjelder om en skal skifte til systemet så er det et par ting å tenke
på.
Hva sier vedtektene?
Plan-og bygningsloven krever at bygg med mer enn 50 rom skal ha
hovednøkkelsystem for å lette arbeidet for brannvesenet.

Vil ellers si om HOVEDNØKKELEN er borte så er dette adskillig verre. Da er
systemet ødelagt og bør skiftes.

ERLEND HALLSTENSEN
Låsesmed
--
Erlend Hallstensen

email: ***@startDOTno
For å svare: Fjern: NOSPAM og bytt "DOT" ut med riktig tegn
To reply: Remove NOSPAM and replace "DOT" with .
Anonym
2004-08-16 22:07:33 UTC
Permalink
Post by Jon Haugsand
Post by Anonym
Dersom den tidligere sylinderen var en del av et nøkkelsystem har man
kontroll på hvor mange nøkler det var lagd.
Hva mener du med "nøkkelsystem"? At det er kontroll på nøkler og
ditto kopiering, såkalte nummererte nøkler? Eller at det finnes
låsesylindere med mer eller mindre universalnøkler til? Skal innrømme
at jeg ikke har truffet slike universalnøkkelsystemer uten at det har
vært kopieringskontroll, men det forhindrer ikke at slikt faktisk
finnes.
Jeg snakker da om systemlåser.
Nøkler til de får man ikke kopiert uten at rette vedkommende signerer
på at det er greit å kopiere.
Karl Erik Birkeland
2004-08-18 20:20:02 UTC
Permalink
Post by Anonym
Dersom den tidligere sylinderen var en del av et nøkkelsystem har man
kontroll på hvor mange nøkler det var lagd.
Jeg har vært ute for et (sært) unntak fra denne regelen. I studietiden
bodde jeg i en bygård hvor nøkkelen til ytterdøren var en systemnøkkel
(nummerert nøkkel hvor det bare kunne skaffes kopier via
borettslags-styret). Det var likevel trivielt å kjøpe en ny nøkkel hvis
man mistet denne, men siden disse nøklene var relativt dyre tok man
gjerne godt vare på disse.

I samme periode disponerte jeg til tider en hovednøkkel til et av
låsesystemene på skolen min. Nøkkelen ga blant annet adgang til lokaler
hvor det var kritisk å vite hvem som hadde nøkkel, og hvor tap av denne
universalnøkkelen ville føre til umiddelbar utskifting av hele låssystemet.

Ganske raskt oppdaget jeg at disse to nøklene hadde samme "tverrprofil",
dvs. at de passet i hverandres låssylindere (uten å kunne vris om). La
man nøklene inntil hverandre kunne jeg derimot enkelt konstatere at
døren til bygården min på alle punkter var "større" enn skolens
universalnøkkel. Det hadde altså vært enkelt å file ned min private
nøkkel slik at den ble en universalnøkkel i et helt annet låssystem.

Jeg vet ikke hvor utbredte slike sammentreff er. Nummereringen av de to
nøklene var helt forskjellig. (Jeg antar at låssystemer er konstruert
slik at man ikke kan "file seg til" en nøkkel med høyere privilegier i
samme låssystem.)
--
Karl Erik Birkeland, MDNV

http://home.no/blazius/
Esp1
2004-08-19 07:45:54 UTC
Permalink
Post by Karl Erik Birkeland
Jeg vet ikke hvor utbredte slike sammentreff er. Nummereringen av de to
nøklene var helt forskjellig. (Jeg antar at låssystemer er konstruert
slik at man ikke kan "file seg til" en nøkkel med høyere privilegier i
samme låssystem.)
Jo det kan du.. På det systemet jeg har sett i bruk er det bare å slippe seg
ned på et par av posisjonenen for å få en nøkkel med begrenset adgang til å
bli en universalnøkkel med tilgang til ALT. I dette tilfelle er den en
Systemnøkkel fra TrioVing.


Esp1

Loading...